REGISTRACIJA

FORGOT YOUR DETAILS?

Uslovi prodaje

PolaPara će organizovati promociju i prodaju proizvoda i/ili usluga kao posrednik u ime i za račun Partnera putem internet stranica www.polapara.ba. Promocija i prodaja se orgazniuje na način da Partner odobrava promotivni popust na svoje proizvode i/ili usluge, pod uslovom da polapara uspije putem javnog poziva u određenom vremenskom periodu prikupiti minimalan ugovoreni broj kupaca za taj proizvod i/ili uslugu. Partner kao vlasnik proizvoda i/ili usluge se obavezuje da ugovoreni promotivni proizvod i/ili uslugu isporuči na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde i kvalitete savjesnog poduzetništva. Obaveza PolaPara je da po najvišim standardima poslovanja organizira i vodi promotivnu prodaju.

POLAPARA nije vlasnik, niti posjeduje proizvod i/ili uslugu koju promotivno nudi putem svojih stranica, pa zato ne može ni biti odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda i/ili usluge, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korištenja usluga koje nudi. Vlasnik i izdavač vaučera je određeni Partner. Kao vlasnik i izdavač vaučera, Partner je u potpunosti odgovoran za sve ozljede, bolesti, štete, potraživanja, odgovornosti i troškove korisnika tj. kupca.

Vaučeri iz prethodne stavke služe kao dokaz o kupovini određenog proizvoda po uspješnom završetku promotivne prodaje. Vaučeri obavezno moraju sadržavati ime kupca ili ime koje odredi kupac, oznaku/ broj vaučera, vrstu i model proizvoda i/ili usluge, rok u kojem kupac može po uspješnom završetku promotivne prodaje podnijeti zahtjev za isporuku / konzumiranje proizvoda i/ili usluge, mjesto i način na koji kupac može postaviti zahtjev za isporuku / konzumiranje proizvoda i/ili usluge, te po potrebi i druge podatke. Sve vaučere za kupnju ugovorenog proizvoda i/ili usluge koje za Partnera izdaje PolaPara, a koja je ispisana s internetskih stranica www.polapara.ba, ili bilo koje internet stranice povezane s POLA PARA, su promotivne potvrde, koje su podložne uslovima i pravilima POLA PARA, kao i pravilima Partnera koji sudjeluje u određenoj promocijskoj akciji.

Za kupnju bilo kojeg proizvoda i/ili usluge koje nudimo, od Vas kao korisnika zahtjeva se prethodno otvaranje korisničkog računa tj. registracija. Otvaranje korisničkog računa je neophodno kako bi Vi imali jednostavan pristup ispisu vaših Potvrda i narudžbi, pregledu ranijih kupovina te kako bi lako uređivali svoje postavke. Specifični dodatni uslovi i pravila korištenje vaučera kod trgovaca kao Partnera: Potvrda se odnosi samo na proizvod koji prodaje trgovac Partner, ne može se odnositi na troškove poštarine ili manipulativne troškove.

Samo se jedna Potvrda smije koristiti po narudžbi, osim ako drugačije nije odredio sam Partner. Ni PolaPara ni Partner nisu odgovorni za izgubljenu ili ukradenu Potvrdu. Potvrda se ne može kombinovati s drugim poklon-bonom / bonovima ili potvrdama trećih osoba / kuponima / promocijama, niti se može reproducirati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi. Svaka upotreba vaučera koja nije u skladu s uslovima i pravilima korištenja rezultirati će prestankom važenja Potvrde.

Valjanost vaučera ističe na datum koji je naznačen na njoj i neproduživa je. Restoran je definisan kao Partner koji kao svoju redovitu poslovnu aktivnost nudi hranu i piće na prodaju, te tu hranu i piće isporučuje kupcima/konzumentima navedenim u valjanom vaučeru. Svaki pokušaj upotrebe vaučera suprotan uslovima i pravilima korištenja će imati za posljedicu da vaučer postane nevažeći.

Valjanost vaučera ističe na datum koji je naznačen na njemu i kao neproduživa je. Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici www.polapara.ba smatra se da je korisnik ove Uslove prodaje u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

VRH
0
Send a message
Žao mi je! Mi nismo trenutno tu. Ostavite poruku, a mi ćemo se javiti što prije
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pitanja? Mi smo ovdje. Pošaljite nam poruku!
Your name
* Email
We're online!